Bądźmy bezpieczni

W piątek,  6 września, odbył się pierwszy w tym roku apel informacyjno-porządkowy dla klas I-III. Podczas apelu Pani Dyrektor Anetta Gulbertowicz oraz Pani Wicedyrektor Renata Rzepnicka przypomniały wszystkim uczniom Prawa i Obowiązki Ucznia.  Tematem przewodnim apelu było szeroko rozumiane bezpieczeństwo na terenie szkoły oraz poza nią. Dlatego też Pani Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na prawidłowe zachowanie podczas przerw. Pani Dyrektor przypomniała także o punktualnym przychodzeniu na lekcje, o obowiązującym stroju galowym i sportowym, a także o konieczności noszenia obuwia zmiennego. W trakcie apelu został poruszony również temat zakazu korzystania w szkole przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Na zakończenie apelu Pani Wicedyrektor zachęciła wszystkich uczniów do udziału w ,,Jesiennym Rajdzie po Wysoczyźnie Elbląskiej”.

Dodaj komentarz