O szkole

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOLKMICKU

 • 15 listopada 1945r. nauczyciel Władysław Jezierski przybyły do Tolkmicka z okolic Warszawy założył w budynku przy ulicy Elbląskiej 14 pierwszą polską szkołę, w której uczyło się 27 uczniów.
 • W styczniu 1946r. do szkoły uczęszczało już 36 dzieci.
 • W 1947r. nowy kierownik placówki, Stanisław Lont, zdecydował o przeniesieniu zajęć lekcyjnych do właściwego budynku przy ulicy Szkolnej, mimo że nadal trwał tam remont.
 • W 1960r. do szkoły uczęszczało 548 uczniów, zaś pracowało tylko 12 nauczycieli. Nauka odbywała się w systemie zmianowym, a lekcje wychowania fizycznego odbywały się na korytarzu szkolnym lub w salach lekcyjnych, gdyż szkoła nie dysponowała salą gimnastyczną.
 • W grudniu 1960r. zawiązał się Komitet Budowy Szkoły Tysiąclecia w Tolkmicku. W wyniku jego działań rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły przy ulicy Szpitalnej.
 • W roku szkolnym 1962/63 decyzją władz oświatowych utworzone zostały dwie szkoły: Nr 1 przy ulicy  Szkolnej z 316 uczniami, której kierownikiem został Piotr Mnich oraz Nr 2 przy ulicy Szpitalnej z 310 uczniami, którą kierował Janusz Grakowicz. Nowy budynek szkoły „tysiąclatki” o kolejnym numerze 641 wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną, zapleczem kuchennym i biurowym oddany został do użytku 10 grudnia 1963r. Szkoła w dniu otwarcia otrzymała imię Jana Bażyńskiego.
 • Szkole Podstawowej nr 1 prz ulicy Szkolnej w dniu 19 listopada 1967r. nadano imię Mikołaja Kopernika. Szkoła otrzymała także sztandar ufundowany przez społeczność Tolkmicka.
 • 1 stycznia 1973r. w wyniku decyzji władz oświatowych Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2 połączone zostały w jedną, na bazie której utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną.
 • Od 1 września 1973r. w budynku przy ulicy Szkolnej, zwanym budynkiem „A”, uczyli się uczniowie klas I-IV, zaś w budynku przy ulicy Szpitalnej, zwanym budynkiem „B”, uczniowie klas V-VIII.
 • W 1975r. przy budynku szkolnym przy ul. Szpitalnej zostało wybudowane pełnowymiarowe, asfaltowe boisko do piłki ręcznej.
 • W 2000r. opuścili ośmioletnią szkołę podstawową ostatni jej absolwenci. Po reformie oświaty w 1998r. utworzono sześcioletnie szkoły podstawowe. Pierwsi absolwenci ukończyli te szkoły w 1999r.
 • W 1995r. nasza szkoła obchodziła 50-lecie powstania. Do dnia dzisiejszego ukończyło ją około 2500 uczniów.