Rada Rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA – ANASTAZJA SŁOMKA
ZASTĘPCA – ANITA GRONKOWSKA
SKARBNIK – EWELINA ŚWIERCZYŃSKA
SEKRETARZ – KATARZYNA ANDRYSZCZYK
CZŁONEK – MARLENA EBERTOWSKA

Regluamin Rady Rodziców

01010908 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

 

NR KONTA RADY RODZICÓW
BS MALBORK O/TOLKMICKO
53 8303 1029 0050 0500 1339 0001