Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021
Przewodnicząca- Aniela Podborowska
Zastępca Przewodniczącej – Julia Ciszewska

Poczet Sztandarowy:
Oliwia Cymańska, Alex Andryszczyk i Patrycja Niewiadomska

Poczet Flagowy:
Judyta Gabiec, Igor Mnich i Julia Ciszewska