Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019
Przewodnicząca- Nikola Stelmaszew
Zastępca Przewodniczącej – Zuzanna Zuchniewska

Poczet Sztandarowy:
Maria Gronkowska, Zuzanna Legiewicz, Zuzanna Zuchniewska

Poczet Flagowy:
Aleksandra Załucka, Jan Szymański, Nikola Gajewska