Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

W klasach 1-7 uczniowie otrzymują komplet podręczników w szkole, w ramach dotacji celowej (bezpłatnie), z wyjątkiem podręcznika do religii (należy zakupić zgodnie z poniższym wykazem).

KLASA I – Żyjemy w Bożym świecie, wyd. Jedność

KLASA II – Idziemy do Jezusa, wyd. Jedność

KLASA III – Jezus jest z nami, wyd. Jedność

KLASA IV – Miejsca pełne BOGActw, wyd. Jedność (podręcznik+ ćwiczenia)

KLASA V – Spotkania uBOGAcające, wyd. Jedność (podręcznik+ ćwiczenia)

KLASA VI – Tajemnice BOGAtego życia, wyd. Jedność (podręcznik+ ćwiczenia)

KLASA VII – Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, wyd. Jedność