• Drodzy Rodzice!!!

     Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola na

     rok 2023/2024

      

     HARMONOGRAM  REKRUTACJI

     ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZEDSZKOLE  MIEJSKIE „Bajkowy Las „

     w  TOLKMICKU

     ROK SZKOLNY 2023/2024

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     Kontynuacja edukacji przedszkolnej

      

     1.

      

     Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji na nowy rok szkolny 2023/2024 dla dzieci już uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych do 31 marca 2023 r.

      

      

     Postępowanie rekrutacyjne

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      

      

     od 13.03.2023 r.

     do 31.03.2023 r.

      

      

     od 05.06.2023 r.

     do 09.06.2023 r.

     2.

     Weryfikacja przez komisję weryfikacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
     i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
     z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.

      

      

      

     od 03.04.2023 r.

     do 07.04.2023 r.

      

      

      

     od 12.06.2023 r.

     do 16.06.2023 r.

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      

     11.04.2023 r.

      

     23.06.2023 r.

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

     od 11.04.2023 r.

     do 14.04.2023 r.

     od 26.06.2023 r.

     do 29.06.2023 r.

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      

     17.04.2023 r.

      

     30.06.2023 r.

     6.

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca

      

      

     x

      

      

     28.08.2023 r.


      

      

     Od dnia 13 marca rusza nabór dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Las” w Tolkmicku na rok szkolny 2023/2024.

     W związku z tym  rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola, a chcący, aby dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu, powinni złożyć  dokument – potwierdzenie woli kontynuacji edukacji dziecka w roku szkolnym 2022/2023.
     Dotyczy roczników 2017, 2018, 2019, 2020.


      

     Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego


      

     Informacja dla rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Las” w Tolkmicku.

      

     Dzieci 3-5 letnie uczęszczające do naszego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 nie biorą udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dniach od 13 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

      Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

     Deklaracja musi być czytelnie podpisana przez oboje rodziców lub przez jednego, jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie.

     Dzieci otrzymały deklaracje w przedszkolu.

      

     Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku prowadzi zapisy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat na rok szkolny 2023/2024

     Wydawanie i przyjmowanie wniosków codziennie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szpitalna 6 lub pobranie wniosku ze strony internetowej Przedszkola- zsptolkmicko.edupage.org w terminie  od 13.03 do 31.03.2023 r.     w godzinach: od 7.00 do 15.00./tel. 055 231-61-46/

      

     Dokumenty do pobrania:

     deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.doc

     Wniosek_o_przyjecie_do_ZSP_Przedszkola_Miejskiego_Bajkowy_Las.doc