• Tekstowa podstrona

   • PROGRAM WYCIECZKI

    „TORUŃ – POZNAŃ – GNIEZNO”

    Dzień I - 02.11.2022r. (środa)

    06:00        - zbiórka uczestników, wyjazd i:               

                      - przyjazd do Torunia i:                                                                         - 210,00 km 

    11:00                       * udział w zajęciach Domu Legend;                               

    12:20 i 12:40           * udział w projekcji filmu 4D w Domu Mikołaja Kopernika; po filmie zwiedzenie Domu Kopernika;                               

                                    *  zwiedzenie Starego i Nowego Miasta (m.in. ruiny Zamku Krzyżackiego, Krzywa Wieża, Rynek z pomnikiem M. Kopernika i Flisaka z żabkami);

                                      - przerwa na Lunch;

                                      - czas wolny na zakup pierników i pamiątek;

    ok. 16:30  - wyjazd z Torunia, przejazd do Gniezna;    - 105,00 km   

    ok. 18:00  - przyjazd do Gniezna, zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.     

    Hotel Pietrak Adalbertus & Dom Pielgrzyma, ul. Tumska 7a

     

    Dzień II - 03.11.2022r. (czwartek)

    07:30   - śniadanie w miejscu zakwaterowania, wyjazd i:   - 60,00 km  zwiedzenie Bazyliki Archikatedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła z podziemiami (groby Piastów);    spacer po Historycznym Centrum Miasta w Poznaniu (Wzgórze Przemysła, Ratusz, Pomnik Bamberki) z przerwą na Lunch; czas wolny, m.in. na zakup pamiątek;  

    14:00  udział w pokazie rogalowo-koziołkowym w Rogalowym Muzeum Poznaniaok. 18:00 - powrót do miejsca noclegowego- 60,00 km, obiadokolacja, udział w seansie filmowym w kinie Helios, nocleg.  .

    Dzień III - 04.11.2022r. (piątek)

    08:00   - śniadanie w miejscu zakwaterowania, wykwaterowanie, wyjazd i:          

    09.30  zwiedzenie Muzeum Początków Państwa Polskiego z lekcją muzealną „Legendarne Początki Polski”;             

    13.00   zwiedzenie Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha z Drzwiami Gnieźnieńskimi; czas wolny na zakup pamiątek; 

    ok. 14:00 - obiadRestauracja Tumska                          

    ok. 20:00 - przyjazd do Tolkmicka, zakończenie wycieczki.                                         - 300,00 km             

     

     

    Świadczenia objęte ceną:

    - przejazd autokarem turystycznym;   z firmy „Birkholc Janusz – transport samochodowy”;               

    - bilety wstępu wraz z przewodnikiem do zwiedzanych obiektów;  

    - nocleg (pokoje 2-3 osobowe z prysznicem i wc); 

    - wyżywienie zgodnie z programem.

    - ubezpieczenie.

     

     

    Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku

    REGULAMIN WYCIECZKI SZKLONEJ DO TORUNIA, POZNANIA I GNIEZNA
    2 – 4 listopada 2022 r.

    1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:

    a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

    b) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów lub przewodników,

    c) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób.

    2. Uczestnicy wycieczki:

    a) przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,

    b) nie oddalają się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania zgody,

    c) bezwzględnie przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających,

     d) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają (dotyczy to również autobusu),

    e) ponoszą koszty za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia mienia,

     f) przestrzegają godzin ciszy nocnej,

    g) w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

    3. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z Wewnętrznym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku.

    4. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 2c będą zawiadomieni jego rodzice/opiekunowie prawni oraz dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Tolkmicku. Uczeń zostaje skreślony z listy uczestników wycieczki, a rodzice/opiekunowie prawni, są zobowiązani odebrać dziecko z miejsca pobytu na własny koszt.

     5. O każdym zdarzeniu dotyczącym stanu zdrowia, złego samopoczucia, urazu, należy niezwłocznie poinformować opiekuna lub kierownika wycieczki.

    6. Podczas wycieczki uczniowie będą mogli korzystać z telefonów w ograniczonym wymiarze: w autobusie obowiązywać będzie konieczność posiadania słuchawek, podczas ciszy nocnej wyłączone telefony będą przechowywane w pokoju opiekunów, podczas zwiedzania obowiązywać będzie  zakaz rozmów telefonicznych i pisania SMSów.

    7. Przed wycieczką jej uczestnicy i ich rodzice/opiekunowie prawni, potwierdzają znajomość regulaminu.